Rólunk

Politikai és társadalmi hetilap.

Heti hírek, elemzések, összefoglaló tárcák, interjúk, sport, humor, hirdetések, közlemények.

A Magyar Élet az ausztráliai magyar szervezeti életet szolgálja, tájékoztató szerepe mellett tükre az itteni magyarság életének. Részletesen beszámol az ausztráliai magyar egyesületek tevékenységéről, ugyanakkor a magyarországi eseményeknek is különleges figyelmet szentel.

 

RÓLUNK ÍRTÁK

2011 december 06 | Csortán Tünde
a világban: MAGYAR ÉLET – az ausztráliai magyarok hetilapja

A Föld egyetlen olyan országában, amely egy kontinenst és több szigetet tömörít államszövetségbe, azaz Ausztráliát és Óceánia nagy részét, 37.082 magyar él a 2011-es népszámlálás adatai szerint. Helyi sajátosság, hogy az ausztráliai magyarság több mint 58 százaléka, azaz 21.506 lélek két állam fővárosában, Sydneyben és Melbourne-ben él, így a magyar közösség társadalmi-kulturális élete ezekben a városokban kap nagyobb szerepet.

A Magyar Élet hetilap első számát 1957-ben jelentetik meg Melbourne-ben. 1961-ben adják ki a Magyar Szó című társadalmi, politikai és irodalmi jellegű hetilapot, amely tematikája és országos terjesztése szerint is egyedi volt, azonban élete csak két évig tartott. 1964-től az Ausztráliába emigrált Csapó Endre alapító szerkesztőként és tulajdonosként útjára indítja az Ausztráliai Magyarság című havilapot Sydneyben. Ilyen címmel Melbourne-ben is létezett havilap, amit az ottani szövetség tartott fenn ingyenes szétküldéssel, de csak a tagok számára. A két havilap kapcsolata a közösen szerkesztett belső oldalakban valósult meg. Mivel ez Sydney igényesebb olvasói számára kevésnek bizonyult, Csapó Endre szorgalmazta a két lap egyesítését és átalakítását országos hetilappá, de a melbourne-i magyar szövetség nem egyezett bele. A helyzeten Ady János egyéni áldozathozatala változtatott, aki 1976-ban megvásárolta a Magyar Élet hetilapot Gordon Rezsőtől. Ady országos terjesztésben gondolkodott, csakúgy, mint Csapó, így 1977-ben megvalósult a Melbourne-ben akkor 20 éve megjelenő Magyar Élet hetilap és a Sydneyben akkor 13 éve megjelenő Ausztráliai Magyarság havilap egyesülése. Az Ausztráliai magyarság országos hetilapjának első száma 1978-ban jelent meg Magyar Élet címmel. Csapó Endre megszállottan folytatta szerkesztői és nemzetmentő munkáját 1983 után is, Márffy Attila mellett és vele együtt, amikor a régi kollégából laptulajdonos lett. Márffy, az újság tulajdonosa, felelős szerkesztője és kiadója akaraterejével, szorgalmával és rengeteg munkájával kialakította az újság végleges karakterét. A Magyar Élet az ausztráliai magyar szervezeti életet szolgálja, tájékoztató szerepe mellett tükre az ottani magyarság életének. Az újságnak Sydneyben és Melbourne-ben is van irodája, több mint ötven helyen megvásárolható, ugyanakkor előfizetéssel megrendelhető. Közel A3-as méretben, átlagosan tizenhat oldalon jelenik meg hetente, de a Márffy család erőfeszítéseinek köszönhetően jelent meg 32 és 40 oldal terjedelemben is. Szám szerint a 2011. év végén fogja elérni a 2700. lapszámot. Az újság kiadásához Csapó Endre főszerkesztői és Józsa Erika szerkesztői munkája mellett hozzájárul Ceskel Gabriella irodalmi műveltsége, Ruttkay Arnold művészete, Kiss Zoltán humora, Bagin Lívia interjúi, Kroyherr Frigyes heti tárcái és még sorolható. A Magyar Élet vezércikkeit Csapó Endre írja, kilencvenedik életévét meghazudtoló csodálatos éleslátással. Az újság rovatai közül: Magyar hírek Magyarországról; Hírek a nagyvilágból; Krónika és Református szemle – beszámoló az ausztráliai magyar közösség eseményeiről. A Magyar címtár-ban megtalálhatók a magyar szervezetek, egyesületek és iskolák elérhetőségei. Olvasható a Duna TV heti programajánlata, sporthírek, humor, szakmai címtár, felhívások, apróhirdetések, rendezvények meghívói. 2008-ban a Magyar Élet lapot félévszázados nemzeti szolgálatáért és főszerkesztője, Csapó Endrét, az „egy a nemzet” szellemi mozgalom elindítóját az ausztráliai magyarság és az egész nemzet javát szolgáló munkájáért Magyar Örökség Díjjal tüntették ki.

(Megjelent a Népújságban, a szlovéniai magyarok hetilapjában.)

Laudatio  az ausztráliai Magyar Élet hetilapról: Magyar Örökség díj

A szerkesztőség régen…

Márffy Ági, Csapó Endre, Józsa Erika, Márffy Attila

… és ma.

IMG_3589

Magyar Örökség Díj

MAGYAR ÖRÖKSÉG díj

Lapunk nyomtatásának támogatója

Bagin Livia, Márffy Attla, Csapó Endre